Factory architectural design

طراحی معماری کارخانه یکی از سلسله مراتب طراحی و احداث کارخانه شرکت نوین طرح میباشد. در این مقاله به این مرحله از احداث کارخانه خواهیم پرداخت و تمامی نکات حائز اهمت را بررسی میکنیم. پیشنهاد میشود تا انتها این مقاله را مطالعه کنید تا از خدمات شرکت ما مطلع شود.

خدمات طراحی در بخش معماری

در این بخش به خدماتی که شرکت نوین طرح در بخش طراحی معماری یک کارخانه ارائه می دهد، میپردازیم. برای مطلع شدن از این خدمات این بخش را تا انتها مطالعه کنید.

تهیه طرح مفهومی کارخانه

 • جمع آوری اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت برنامه ریزی پروژه
 • مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه
 • بازدید محلی و کسب اطلاعات سایت پروژه
 • بررسی اطلاعات و سوابق پیشین پروژه
 • آنالیز سایت شامل دیاگرام دسترسی ها، دیاگرام مساحتها، دیاگرام نور، دیاگرام چرخش هوا، دیاگرام منظر (دید داخل به خارج و دید خارج به داخل)
 • بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های مصوب شهری موثر در پروژه و تدوین اثرات مقررات در مطالعات
 • مشخص کردن معیارها، آیین نامه ها و استانداردهایی که در طرح معماری، محاسبات سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 • بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
 • برگزاری جلسه طوفان ذهنی و تعیین جهت گیری کلی طرح معماری
 • ایده پردازی برای حجم و برنامه فیزیکی
 • تولید گزینه های منطبق با برنامه فیزیکی
 • بررسی رابطه موقعیت ساختمان و محیط اطراف
 • برگزاری جلسه ارائه گزینه های طراحی و انتخاب گزینه برتر از طریق همفکری با کارفرما
 • سازماندهی گزینه مورد تایید کارفرما
 • درخواست نقشه برداری و انجام آزمایشات مکانیک خاک در صورت نیاز
 • تعیین محور بندی اصلی طرح
 • تهیه پلان لکه گذاری طبقات،دیاگرام ها، نمودارها، نقشه های شماتیک و پرسپکتیو های خارجی و داخلی در حد مشخص شدن ایده معماری
 • ارائه گزینه های طرح شماتیک معماری و انتخاب گزینه برتر مورد تایید کارفرما

تهیه طرح پایه کارخانه

خدمات این قسمت براساس مدارک و گزارش های مصوب طرح مصوب  به شرح زیر انجام خواهد شد:

 • دریافت تاییدیه طرح شماتیک معماری به عنوان مبنای شروع طرح مقدماتی
 • مطالعات تکمیلی مربوط به طرح شماتیک
 • بازدید مجدد محل، مطالعه و بررسی کاملتری از وضعیت زمین
 • بررسی های تکمیلی در مورد نوع مصالح مصرفی در ساختمان
 • مطالعه جامع تری از نیاز ها و توسعه آینده پروژه با پیش بینی های لازم در طراحی ، با توجه به اثرات هزینه بری آنها، در صورت وجود توسعه در مطالعات قسمت قبل
 • مطالعه کامل ارتباط خارجی ساختمانها، محوطه و خیابان بندی پروژه و طرح مقدماتی استقرار ساختمان ها، با توجه به عوارض طبیعی و ساختمان های موجود، شبکه های تاسیساتی، امکانات اطفای حریق و تخلیه ساختمان ها و رعایت مقررات ایمنی و پناهگاهها، راه های دسترسی به شبکه ارتباطی، جمع آوری و انتقال آب های سطحی و زهکشی و هرگونه عوامل تعیین کننده حائز اهمیت
 • بررسی و مطالعه کلیه سیستم های تاسیساتی مورد نیاز پروژه با توجه به کاربری ها و شرایط اقلیمی منطقه و پیشنهاد  سیستم مناسب پروژه به همراه تعیین مشخصات کلی تجهیزات اصلی مورد نیاز
 • مشخص کردن مبانی محاسباتی سازه ساختمان ها و طراحی مقدماتی سازه شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، بررسی و طراحی اولیه گود برداری و پایدارسازی دیواره های گود،ضخامت دیوار های باربر ، دهانه و ابعاد تیرها ، ابعاد ستون ها ، ضخامت دالها ،محل درزهای انبساط و سایر عوامل تعیین کننده در طراحی به همراه پیشنهاد گزینه های اتصالات
 • انجام مطالعات و ارائه ایده کلی برای محوطه سازی و فضای سبز برای ایده کف سازی ، ایده های روشنایی نورپردازی ،ایده های مبلمان و تجهیزات، ایده های آلاچیق و سایبان ،ایده های کاشت و سایر موارد مورد نیاز
 • ایده اولیه نما و سقف کاذب
 • ایده اولیه چیدمان فضاها و المانها مشهود در سقف کاذب
 • مطالعه و بررسی پیشنهاد اولیه در خصوص مواد و مصالح مصرفی در پروژه
 • مطالعات کامل ارتباط افقی و عمودی داخل ساختمان ،با توجه به عملکرد هریک از فضا های داخلی و الزامات برای استقرار، نورگیری ، تراکم طبقات سیستم های تاسیساتی برقی و مکانیکی ، تجهیزات مقررات ایمنی اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان
 • برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی بر مبنای متر مربع زیربنا و هزینه ساختمان های مشابه برای ساختمان و کارهای محوطه سازی
 • طراحی معماری ساختمان و محوطه با انجام هماهنگی لازم با سایر بخش ها
 • تهیه مدل حجمی ساختمان و تبادل نظر با کارفرما
 • طراحی حجمی نما با توجه به نظر و خواسته کارفرما و امکانات طرح
 • تهیه پلان ها، تماما ، مقاطع، جدول مساحت و کاربری ها به همراه تصاویر سه بعدی مورد نیاز
 • تهیه پلان مبلمان برای کلیه طبقات
 • گزارش مطالعات سازه در مرحله اول و گزارش تاسیسات
 • تهیه پرسپکتیوها مرتبط با رندر شب  مجموعه
 • ارائه طرح مقدماتی به کارفرما و اخذ تایید کارفرما
 • پویا نمایی از ساختمان طراحی شده
 • تهیه واقعیت مجازی
 • تهیه مدارک مشخصات بکار رفته در طرح

تهیه طرح مهندسی تفصیلی کارخانه

 • بازبینی و انطباق نقشه های سازه با معماری
 • بازبینی و انطباق نقشه های تاسیسات با معماری
 • ترسیم پلان های اجرایی همه طبقات در مقیاس 50/1
 • ترسیم پلانهای اجرایی بام و فضای سبز بام در مقیاس 50/1
 • طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی نما در مقیاس 50/1
 • ترسیم مقاطع اجرایی عمومی مورد نیاز در مقیاس 50/1
 • ترسیم های مورد نیاز برای نشان دادن جزئیات اجرایی در مقیاس 25/1
 • ترسیم نقشه اجرای بزرگنمایی راه پله در مقیاس 25/1
 • ترسیم نقشه اجرایی بزرگنمایی  فضاهای سرویس،آبدارخانه، و آشپزخانه در مقیاس 25/1
 • طراحی و ترسیم نقشه اجرایی سقف های کاذب در مقیاس 50/1
 • ترسیم اجرایی بزرگنمایی فضاهای آزمایشگاهی به همراه میزبندی و فضاهای تفکیکی مربوطه در مقیاس 25/1
 • ترسیم پلان جانمایی فضای کلین روم تولید آزمایشگاهی با هماهنگی و اخذ اطلاعات ماشین آلات
 • ترسیم نقشه تیپ بندی درها و پنجره ها
 • تهیه جدول نازک کاری تفصیلی
 • طراحی و ترسیم جزئیات اجرایی عمومی در مقیاس 25/1
 • طراحی و ترسیم جزئیات اجرایی اختصاصی 25/1
 • تهیه جدول متره و برآورد ساختمان

اهمیت طراحی معماری کارخانه

کارخانه‌ها به عنوان ستون‌فقرات اقتصادی جوامع و کسب‌وکارها با اهمیت بی‌نظیری محسوب می‌شوند. این واحدهای صنعتی به تولید محصولات و خدمات اساسی برای جامعه پرداخته و نقش اساسی در تأمین نیازهای مختلف انسانی ایفا می‌کنند.

یک طراحی معماری کارخانه موفق نه تنها به ایجاد یک محیط کاری کارآمد و کارآگاه منجر می‌شود بلکه تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری، کیفیت تولید، و کاهش هزینه‌ها دارد. در ادامه به برخی از اهمیت‌های این نقش بزرگ طراحی معماری کارخانه پرداخته خواهد شد:

افزایش بهره وری تولید

یک طراحی معماری بهینه و کارآمد می‌تواند عوامل مختلفی که در بهره‌وری تولید مؤثر هستند را بهبود بخشد. این اقدامات شامل بهینه‌سازی مکانیزم‌ها، ایجاد جریان کاری بهینه، و مدیریت دقیق منابع از جمله انسانی و مواد می‌شود. این موارد به تحقق اهداف تولید با کیفیت و بهره‌وری بالا کمک می‌کنند.

ایجاد محیط کاری ارتقاء بخش

طراحی معماری کارخانه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر راحتی و ایمنی کارکنان داشته باشد. فضاهای کاری مناسب با تجهیزات ایمن و طراحی شده به گونه‌ای که خطرات کمینه شوند، به بهبود شرایط کاری و افزایش تعهد کارکنان منجر می‌شود.

تأثیر بر تصمیم گیری های استراتژیک

طراحی معماری کارخانه به عنوان یک ابزار استراتژیک می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان در سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب مکان مناسب برای کارخانه، تصمیم‌گیری در مورد تجهیزات و فناوری‌های استفاده شده، و حتی تأثیر بر روی مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست از جمله مواردی هستند که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک اهمیت دارند.

عوامل موثر در طراحی معماری کارخانه

 • طراحی فضاهای داخلی: طراحی فضاهای داخلی کارخانه نیز عاملی بسیار حائز اهمیت در بهره‌وری تولید محسوب می‌شود. این شامل تنظیم مناسب ماشین‌آلات و تجهیزات، بهینه‌سازی مسیرهای حرکت مواد و کارگران، و ایجاد فضاهای کاری ارتقاء‌بخش می‌شود. طراحی دقیق و منطبق با فرآیندهای تولید می‌تواند به کاهش زمان‌های توقف تولید و افزایش بهره‌وری منجر شود.
 • برنامه‌ریزی ترافیک داخلی: مدیریت ترافیک داخلی کارخانه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. برنامه‌ریزی مناسب مسیرها و حمل و نقل مواد داخلی می‌تواند به جلوگیری از تداخل‌ها و تاخیر های غیرضروری کمک کند. این باعث می‌شود که فرآیندهای تولید به شکلی هماهنگ و بدون انقطاع ادامه یابند، که در نهایت به بهره‌وری بالاتری منجر می‌شود.
 • مدیریت انرژی و پایداری در طراحی: مصرف انرژی یکی از عوامل مهم در هزینه‌های کارخانه‌ها است. طراحی معماری کارخانه باید از منابع انرژی پایدار و بهینه استفاده کند. این شامل استفاده از سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی، بهینه‌سازی سیستم‌های تهویه و روش‌های کاهش مصرف انرژی می‌شود. این تدابیر نه تنها به کاهش هزینه‌های انرژی منجر می‌شوند بلکه به حفاظت از محیط زیست هم کمک می‌کنند.

مدیریت انرژی و پایداری در طراحی معماری کارخانه

مدیریت انرژی و پایداری در طراحی معماری کارخانه از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند تأثیر چشمگیری بر بهره‌وری تولید و همچنین حفاظت از محیط زیست داشته باشد. در این بخش، به بررسی عوامل موثر در مدیریت انرژی و پایداری در طراحی معماری کارخانه خواهیم پرداخت:

بهینه سازی مصرف انرژی

یکی از اهداف اصلی در مدیریت انرژی کارخانه، بهینه‌سازی مصرف انرژی است. طراحی معماری کارخانه باید از سیستم‌ها و تجهیزاتی تشکیل شده باشد که انرژی را با بهره‌وری بالا مصرف کنند. این شامل استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در سیستم‌های تهویه، روش‌های کاهش اتلاف انرژی و استفاده از منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی می‌شود.

مدیریت تقاضا برق

تقاضای انرژی در کارخانه‌ها ممکن است متغیر باشد. طراحی معماری کارخانه باید به این نکته توجه داشته باشد و اقداماتی را انجام دهد تا تقاضا برق بهینه مدیریت شود. این ممکن است شامل استفاده از سیستم‌های مدیریت هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا و بهره‌گیری از ذخیره‌سازی انرژی باشد.

آموزش کارکنان

آگاهی و آموزش کارکنان نقش بسیار مهمی در مدیریت انرژی و پایداری در کارخانه دارد. کارکنان باید در مورد روش‌های مدیریت انرژی و محیط زیست آموزش داده شوند و به اهمیت این مسائل آگاهی پیدا کنند. این کمک می‌کند که اقدامات مدیریت انرژی و پایداری به بهبود عملکرد کارخانه و حفاظت از محیط زیست منجر شوند.

انتهای کلام…

طراحی معماری کارخانه باعث بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و حفاظت از محیط زیست می‌شود. عواملی مانند بهینه‌سازی جریان کاری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین، و مدیریت انرژی مؤثر در ارتقاء عملکرد کارخانه‌ها نقش دارند.

اشتراک گذاری:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *