طراحی و اجرای تاسیسات ساختمان

گروه مهندسین نوین طرح با استفاده از به روز ترین سیستم ها و مطابق با معتبر ترین استاندارد های داخلی و بین المللی آماده ارائه خدمات طراحی تاسیسات ساختمان در کاربری های مختلف با بالاترین کیفیت رقابتی ترین قیمت ، در کمترین زمان می باشد.

همچنین این مجموعه پیگیری و مشاوره به کارفرمایان در حین اجرای پروژه را بخش مهمی از تعهدات خود برشمرده و در تمامی مراحل تامین ، تجهیز و اجرای تاسیسات ساختمان همراه کارفرمایان محترم خواهد بود.

گروه مهندسین نوین طرح

روند ارائه خدمات

طراحی

 

در این بخش از طراحی تاسیسات ساختمان ،  با کسب اطلاع از سیاست های کلان پروژه و الزامات مربوط به آن ، سیستم های متناسب هر بخش از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی معرفی می گردند و طبق اولویت بندی کارفرما در ارتباط با معیار های انتخاب شده ، مناسب ترین سیستم انتخاب می گردد . علاوه بر این ، مقادیر کلی مانند دیماند الکتریکی ، دیماند اضطراری ، بار حرارتی و برودتی به صورت تخمینی برآورد می شوند. مستندات این بخش از طراحی در قالب دفترچه فاز 1 طراحی تاسیسات ساختمان ارائه می گردد.

 

محاسبات

در این قسمت محاسبات مربوط به تمامی سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان  انجام می شود و تجهیزات اصلی هر سیستم تعیین ظرفیت می گردد و مستندات این بخش در قالب دفترچه محاسبات ارائه می گردد.

محاسبات بار حرارتی و برودتی با نرم افزار Carrier Hourly Analysis Program v4.9 و محاسبات روشنایی با نرم افزار  Dialux evo 9 انجام می شود.

 

مدارک طراحی

تمامی مدارک مربوط به طراحی تاسیسات ساختمان از قبیل طرح توجیهی انتخاب سیستم ها ، دفترچه محاسبات تاسیسات تهویه مطبوع ، تاسیسات بهداشتی ، تاسیسات روشنایی ، محاسبات بار تابلو های برق و برق اضطراری ، نقشه های دوبعدی و سه بعدی تاسیسات ساختمان و جزئیات اجرایی در هر پروژه ارائه داده می شود.

استاندارد ها

طراحی تاسیسات برقی

 

طراحی تاسیسات ساختمان در دیسیپلین الکتریکال در کلیه موارد و به ویژه در اولویت اول تابع سلسله مقررات ملی ایران به ویژه مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها ) خواهد بود. از طرفی نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ویژه نشریات شماره 110-1 و 110-2 ( مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کار های ساختمانی ) میز در تمامی مراحل به عنوان طراحی ، مد نظر خواهد داشت.

در مواردی که مقررات فوق سکوت کرده باشند و یا در مواردی که نیاز به آیین نامه های کامل تری احساس شود و با رعایت این که در هیچ موردی ، مبانی متضاد با مقررات ملی ( به عنوان یگانه مقررات لازم الاجرا در ایران ) ملاک عمل قرار نخواهد گرفت ، از آیین نامه های زیر استفاده خواهد شد :

 • سیستم توزیع نیرو Iec60-364

 • محاسبات توزیع اصلی Iec60-947

 • محاسبات توزیع فرعی Iec60-898

 • درجه حفاظت تاسیسات Iec60-529

 • سیستم ارت Bs7430

 • سیستم برقگیر Nfc17-102

 • سیستم اعلام حریق Bs5839

 • سیستم آسانسورها و پله های برقی En54

تاسیسات مکانیکی

 

طراحی تاسیسات ساختمان در دیسیپلین مکانیکال در کلیه موارد و بویژه در اولویت اول تابع سلسله مقررات ملی ایران به ویژه مبحث 14 ( تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) و مبحث شانزدهم ( تاسیسات بهداشتی ) و مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی ) می باشد. از طرفی نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ویژه نشریات شماره 128 ( مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی کار های ساختمانی ) نیز در تمامی مراحل به عنوان راهنمای طراحی ، مد نظر قرار گرفته است.

تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبحث 14

تاسیسات بهداشتی

مبحث 16

صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث 19

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیک

نشریه 128

 

در مواردی که مقررات فوق سکوت کرده باشند و یا در مواردیکه نیاز به استفاده از آیین نامه های کامل تری احساس شود و با رعایت این نکته که در هیچ موردی ، مبانی تضاد با مقررات ملی ( به عنوان یگانه مقررات لازم الاجرا در ایران ) ملاک عمل قرار نخواهد گرفت ، از آیین نامه های زیر استفاده شده است .

ANSI

American Nation Standards Institute

ARI

Air Conditioning Refrigeration Institute

ASHRAE

American Society of Heating Refrigeration and Airconditioning Engineers

NFPA

National Fire Protection Association

IPC

International Plumbing Code

شرح خدمات طراحی تاسیسات ساختمان

طراحی تاسیسات مکانیکی

 

 • ارائه دفترچه مشخصات فنی تجهیزات تأسیسات مکانیکی

 • ارائه دفترچه محاسبات تأسیسات مکانیکی شامل محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ، آب مصرفی، آبیاری فضای سبز، فاضلاب ، سیستم اطفاء حریق اتوماتیک و دستی، محاسبات مربوط به انتخاب تجهیزات تهویه مطبوع ، موتورخانه و سیستم اگزاست

 • طراحی نقشه های پلان و رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد وگرم مصرفی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی، سیستم اطفاء حریق ، سیستم فاضلاب ، آبیاری فضای سبز ، و آب باران

 • طراحی نقشه چیدمان تجهیزات حرارتی و برودتی ، آب سرد و گرم مصرفی ، سیستم اطفاء حریق آبی در موتورخانه و استقرار تجهیزات وابسته به سیستم حرارتی و برودتی در فضای بام ساختمان

 • طراحی نقشه پلان و رایزر دیاگرام کانال کشی تجهیزات تهویه مطبوع و سیستم اگزاست بخشهای مختلف ساختمان

 • طراحی نقشه های P&ID و FLOW DIAGRAM تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع ، موتورخانه و ….

 • طراحی نقشه چیدمان تجهیزات تهویه مطبوع داخل بخشهای مختلف ساختمان

 • طراحی نقشه های P&ID و FLOW DIAGRAM تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع ، موتورخانه و ….

طراحی تاسیسات برقی

 

 • تهیه نقشه های سیستم روشنایی

 • تهیه نقشه های سیستم پریز برق و برق رسانی و کابل کشی و اتصال زمین طبقات

 • تهیه نقشه های سیستم شبکه کامپیوتری و UPS و رایزر دیاگرام های مربوطه

 • تهیه نقشه های سیستم کابل کشی موتورخانه

 • تهیه نقشه های مربوط به سیستم تلفن و رایزر دیاگرام های مربوطه

 • تهیه نقشه های مربوط به سیستم صوتی و دوربین مدار بسته در طبقات مورد نیازو رایزر دیاگرام های مربوطه

 • تهیه نقشه های سیستم اعلام حریق طبقات(آدرس پذير) و رایزر دیاگرام های مربوطه

 • ارائه دفترچه محاسبات تاسيسات الكتريكي

 • تهیه نقشه رایزردیاگرام سیستم توزیع برق

 • تهيه نقشه دياگرام سيستم ارتباطات داخلي

 • تهیه نقشه دیاگرام تک خطی تابلوهای توزیع برق

 • جزئیات اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی

پروژه ها