مدل سازی تاسیسات

مدل سازی تاسیسات ساختمان BIM

گروه مهندسین نوین طرح در راستای ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی در طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی و صنعتی همواره تلاش نموده. با به کارگیری به روزترین متدها و مطابق با معتبرترین استانداردهای صنعت ساختمان خدمات ما به کارفرمایان ارائه میشود. تهیه شناسنامه دیجیتال با روش BIM که مدل سازی اطلاعات ساختمان نام دارد ، یکی از روش های نوین در مدیریت یکپارچه طراحی و اجرای ساختمان است. در حال حاضر مدل سازی تاسیسات با این متد به عنوان رکن اساسی در پروسه طراحی و اجرا تاسیسات صنعتی و ساختمانی در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.

گروه نوین طرح جهت همگام سازی کیفی عملیات طرح و اجرا پروژه های صنعتی و ساختمانی با کشورهای توسعه یافته آماده تهیه شناسنامه دیجیتال ساختمان و ارائه تمامی خدمات طرح و اجرای تاسیسات پروژه های ساختمانی و صنعتی با روش BIM می باشد. ما با ارائه خدمات طراحی و مدیریت ساخت پروژه های صنعتی و ساختمانی با متد BIM برای کاهش هزینه های مالی و زمانی اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی تلاش میکنیم.

BIM چیست؟

” مدل سازی سه بعدی ساختمان به همراه تمامی اطلاعات مربوط به طراحی سازه، معماری، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیکی ساختمان، که به صورت یکپارچه ارائه می شود.

مدل سازی تاسیسات

ویژگی مدل سازی BIM

در روش مدل سازی سه بعدی ساختمان، می توان المان های به کار رفته در ساختمان نظیر درب، دیوار، پنجره، تجهیزات معماری، لوله و اتصالات، شیر آلات، تجهیزات تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش، عایق ها، کانال ها، ساپورت ها، تجهیزات موتورخانه ، تجهیزات روشنایی و برقی و به طور کلی تمامی بخش های ساخاتمان را مدل کرد. نکته جالب توجه این است که مدل سازی در این روش منحصر به ابعاد و اندازه نیست. مدل سازی BIM به معنی پیاده سازی تمامی اطلاعات ابعادی، فیزیکی، حرارتی، مالی و زمانبندی برای اجرا است. مشخصاتی نظیر ضریب انتقال حرارتی، فشار استاتیک و دینامیک، وزن و قیمت واحد تنها بخشی از اطلاعاتی است که بدینوسله می توان استخراج کرد. در مدلسازی ساختمان با روش BIM در حقیقت یک نمونه از پروژه تمام شده است که به صورت مجازی تمام ویژگی ها و خصوصیات، مدل سازی میشود.

مدل سازی تاسیسات
مدل سازی تاسیسات

تفاوت طراحی CAD و BIM

در طراحی مرسوم به روش CAD، زمان زیادی صرف مستند سازی، جمع بندی و ارائه اطلاعات طراحی میشود. همچنین به علت مجزا بودن طراحی سیستم های مختلف ساختمان، برای تغییر در هر بخش از طرح ساختمان، طراحان دیگر ملزم به اعمال تغییرات مجدد در طرح خود و بررسی تاثیر این تغییرات اعمال شده در طرح هستند. اما در مدل سازی به روش BIM هرگونه تغییر در هر بخش در بخش های دیگر طراحی نیز اعمال می شود. در این صورت می توان مستقیما تاثیرگذاری تغییرات را بر قسمت های دیگر طراحی بررسی کرد.

” مدل سازی ساختمان با روش BIM در حقیقت نمونه ای از پروژه تمام شده است که به صورت مجازی تمام ویژگی ها و خصوصیات، مدل سازی می شود.”

مزایای شناسنامه دیجیتال ساختمان

طراحی

 • آنالیز و بهینه سازی در محاسبات بار برودتی و حرارتی، مسیر های لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی
 • کاهش خطای انسانی در محاسبات و طراحی بخش های مختلف ساختمان
 • ارائه نقشه های سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان به صورت یکپارچه
 • اعمال تغییرات ناشی از تغییرات بخشی از پروژه به صورت هوشمند
 • آنالیز و بهینه سازی در محاسبات بار برودتی و حرارتی، مسیر های لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی
 • کاهش خطای انسانی در محاسبات و طراحی بخش های مختلف ساختمان
 • ارائه نقشه های سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان به صورت یکپارچه
 • اعمال تغییرات ناشی از تغییرات بخشی از پروژه به صورت هوشمند

اجرا

 • متره و برآورد دقیق تجهیزات، لوله ها، کانال ها، سیم ها و کابل ها و سایر متریال لازم برای اجرای پروژه
 • شناسایی و حذف تمامی تداخلات احتمالی در حین عملیات اجرایی ساختمان به روش مرسوم
 • وجود نقشه های دقیق و سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان
 • تسهیل در کنترل و مدیریت پروسه اجرای تاسیسات ساختمان
 • ارائه برنامه زمانی اجرای پروژه به صورت فازبندی

بهره برداران، تعمیر و نگه داری

 • وجود مرجعی دقیق از اطلاعات قسمت های مختلف ساختمان به منظور فعالیت های تعمیر و نگهداری
 • برنامه ریزی pm نگهداری و سرویس تاسیسات ساختمان
 • وجود تمامی اطلاعات لازم برای توسعه پروژه