مدل سازی سه بعدی تاسیسات با BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

گروه مهندسین نوین طرح در راستای ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی در طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی و صنعتی همواره تلاش نموده با به کارگیری به روزترین متدها و مطابق با معتبرترین استانداردهای صنعت ساختمان خدمات خود را کارفرمایان ارائه میشود. تهیه شناسنامه دیجیتال با روش BIM که مدل سازی اطلاعات ساختمان نام دارد ، یکی از روش های نوین در مدیریت یکپارچه طراحی و اجرای ساختمان است. در حال حاضر مدل سازی تاسیسات با این متد به عنوان رکن اساسی در پروسه طراحی و اجرا تاسیسات صنعتی و ساختمانی در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.

گروه نوین طرح جهت همگام سازی کیفی عملیات طرح و اجرا پروژه های صنعتی و ساختمانی با کشورهای توسعه یافته آماده تهیه شناسنامه دیجیتال ساختمان و ارائه تمامی خدمات طرح و اجرای تاسیسات پروژه های ساختمانی و صنعتی با روش BIM میباشد. ما با ارائه خدمات طراحی و مدیریت ساخت پروژه های صنعتی و ساختمانی با متد BIM ، در راستای کاهش هزینه های مالی و زمانی اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی تلاش می کنیم.

روش BIM چیست؟

روش BIM یکی جدیدترین متدهای طراحی و مدیریت ساخت مورد استفاده در کشور های توسعه یافته است که با هدف حذف پرتی های مالی و زمانی ایجاد شده است. این مدل در حقیقت تلفیقی از سیستم مدیریت یکپارچه ، طراحی سه بعدی نقشه های اجرایی و کارگاهی است . در این روش بخش های مختلف طراحی به صورت سه بعدی بر روی یک مدل اعمال می شوند و نتیجه یک مدل سه بعدی از تمامی بخش های ساختمان است؛ که قابلیت شبیه سازی عملکرد ، برنامه بندی زمانی و اعمال بار هزینه در هر بخش را به صورت مجزا دارد.

BIM

ویژگی مدل سازی BIM

در روش مدل سازی سه بعدی ساختمان، می توان المان های به کار رفته در ساختمان نظیر درب، دیوار، پنجره، تجهیزات معماری، لوله و اتصالات، شیر آلات، تجهیزات تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش، عایق ها، کانال ها، ساپورت ها، تجهیزات موتورخانه ، تجهیزات روشنایی و برقی و به طور کلی تمامی بخش های ساخاتمان را مدل کرد. نکته جالب توجه این است که مدل سازی در این روش منحصر به ابعاد و اندازه نیست. مدل سازی BIM به معنی پیاده سازی تمامی اطلاعات ابعادی، فیزیکی، حرارتی، مالی و زمانبندی برای اجرا است. مشخصاتی نظیر ضریب انتقال حرارتی، فشار استاتیک و دینامیک، وزن و قیمت واحد تنها بخشی از اطلاعاتی است که بدینوسله می توان استخراج کرد. در مدلسازی ساختمان با روش BIM در حقیقت یک نمونه از پروژه تمام شده است که به صورت مجازی تمام ویژگی ها و خصوصیات، مدل سازی میشود.

روند ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان در مراحل مختلف پروژه

ما در متد مدیریت ساخت BIM تمامی نقشه های موجود معماری ، سازه ، مکانیک و برق را به صورت سه بعدی مدلسازی کرده و تمامی جزئیات اجرایی مورد نیاز در عملیات ساخت را طبق استاندارد ها اعمال می کنیم . بعد از تشخیص و اصلاح تمامی برخورد های احتمالی و تداخلات قسمت های مختلف پروژه طی جلساتی با کارفرما مدل موجود را نهایی می کنیم .

در فاز بعدی ما لیست تمامی تجهیزات ، متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه را از مدل استخراج کرده به دو صورت جامع یا به تفکیک کاربری ها یا فاز بندی اجرایی پروژه ارائه دهیم. بعد از مرحله فوق ، طبق متد WBS تمامی آیتم های مربوط به عملیات اجرایی پروژه استخراج شده و در قالب برنامه زمانی ارائه می شود.

در فاز بعدی گروه مهندسین نوین طرح طی جلسات توجیهی مدل را تشریح کرده و به بهره برداران و کارفرمایان ارائه می دهد. در این مرحله تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شروع عملیات اجرایی پروژه در اختیار بهره برداران ، کارفرمایان و پیمانکاران پروژه قرار می گیرد.

بعد از شروع پروژه ما به صورت دوره ای گزارش هایی از میزان پیشرفت عملیات اجرایی بر پایه مدل تهیه می کنیم و تغییراتی که ممکن است در اجرا وجود داشته باشد را در مدل اعمال کرده و تاثیر آن را بر سایر بخش های ساختمان بررسی کرده و در قالب گزارشی ارائه می دهیم تا مدیر پروژه اطلاعات کافی برای تصمیم گیری داشته باشد.

پس از پایان عملیات اجرایی پروژه ، ما مدلی جامع از پروژه اجرا شده را به عنوان شناسنامه دیجیتال ساختمان ارائه می دهیم که می تواند به عنوان مرجعی برای بهره برداری ، تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار گیرد.

 • طراحی

  1. آنالیز و بهینه سازی طراحی پروژه
  2. مدلسازی سه بعدی پروژه و دیتیلینگ
  3. تشخیص و اصلاح تداخلات پروژه
 • پیش از اجرا

  1. لیست متریال و تجهیزات مورد نیاز پروژه
  2. فاز بندی و برنامه زمانی پروژه با رویکرد WBS
  3. جلسات توجیهی و تشریح مدل
 • اجرا

  1. ارائه گزارش های دوره ای از پیشرفت پروژه
  2. اعمال تغییرات حین اجرای طرح بر مدل
  3. گزارش و بروزرشانی تغییرات بر سایر بخش ها
 • بهره برداری

  1. ارائه شناسنامه دیجیتال ساختمان

مزایای بهره مندی از شناسنامه دیجیتال ساختمان 

طراحی

 • آنالیز و بهینه سازی در محاسبات بار برودتی و حرارتی، مسیر های لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی
 • کاهش خطای انسانی در محاسبات و طراحی بخش های مختلف ساختمان
 • ارائه نقشه های سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان به صورت یکپارچه
 • اعمال تغییرات ناشی از تغییرات بخشی از پروژه به صورت هوشمند
 • آنالیز و بهینه سازی در محاسبات بار برودتی و حرارتی، مسیر های لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی
 • کاهش خطای انسانی در محاسبات و طراحی بخش های مختلف ساختمان
 • ارائه نقشه های سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان به صورت یکپارچه
 • اعمال تغییرات ناشی از تغییرات بخشی از پروژه به صورت هوشمند

اجرا

 • متره و برآورد دقیق تجهیزات، لوله ها، کانال ها، سیم ها و کابل ها و سایر متریال لازم برای اجرای پروژه
 • شناسایی و حذف تمامی تداخلات احتمالی در حین عملیات اجرایی ساختمان به روش مرسوم
 • وجود نقشه های دقیق و سه بعدی اجرایی تاسیسات ساختمان
 • تسهیل در کنترل و مدیریت پروسه اجرای تاسیسات ساختمان
 • ارائه برنامه زمانی اجرای پروژه به صورت فازبندی

بهره برداران، تعمیر و نگه داری

 • وجود مرجعی دقیق از اطلاعات قسمت های مختلف ساختمان به منظور فعالیت های تعمیر و نگهداری
 • برنامه ریزی pm نگهداری و سرویس تاسیسات ساختمان
 • وجود تمامی اطلاعات لازم برای توسعه پروژه

تفاوت طراحی CAD و BIM

در طراحی مرسوم به روش CAD، زمان زیادی صرف مستند سازی، جمع بندی و ارائه اطلاعات طراحی میشود. همچنین به علت مجزا بودن طراحی سیستم های مختلف ساختمان، برای تغییر در هر بخش از طرح ساختمان، طراحان دیگر ملزم به اعمال تغییرات مجدد در طرح خود و بررسی تاثیر این تغییرات اعمال شده در طرح هستند. اما در مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM هرگونه تغییر در هر بخش در بخش های دیگر طراحی نیز اعمال می شود. در این صورت می توان مستقیما تاثیرگذاری تغییرات را بر قسمت های دیگر طراحی بررسی کرد.

” مدل سازی اطلاعات ساختمان با روش BIM در حقیقت نمونه ای از پروژه تمام شده است که به صورت مجازی تمام ویژگی ها و خصوصیات، مدل سازی می شود.”

خدمات نوین طرح در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

پروژه های نوین طرح در بخش مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM